مشاهده همه 7 نتیجه

قلاب سربکسل فولادی آسانسور بهران

قلاب سربکسل فولادی آسانسور بهران برای وصل کردن سیم بکسل به کابین و قاب وزنه قلاب سربکسل استفاده می شود که در سایزهای مختلف تولید می شود.

قلاب سربکسل فولادی پرشیالیفت متقارن ۱۱-۹

قلاب سربکسل پرشیا برای وصل کردن سیم بکسل به کابین و قاب وزنه قلاب سربکسل استفاده می شود که در سایزهای مختلف تولید می شود.

قلاب سربکسل فولادی پرشیالیفت متقارن ۱۲

قلاب سربکسل پرشیا برای وصل کردن سیم بکسل به کابین و قاب وزنه قلاب سربکسل استفاده می شود که در سایزهای مختلف تولید می شود.

قلاب سربکسل فولادی پرشیالیفت متقارن ۱۴-۱۲

قلاب سربکسل پرشیا برای وصل کردن سیم بکسل به کابین و قاب وزنه قلاب سربکسل استفاده می شود که در سایزهای مختلف تولید می شود.

قلاب سربکسل فولادی پرشیالیفت متقارن ۶-۸

قلاب سربکسل پرشیا برای وصل کردن سیم بکسل به کابین و قاب وزنه قلاب سربکسل استفاده می شود که در سایزهای مختلف تولید می شود.

قلاب سربکسل فولادی پرشیالیفت نامتقارن ۱۰

قلاب سربکسل پرشیا برای وصل کردن سیم بکسل به کابین و قاب وزنه قلاب سربکسل استفاده می شود که در سایزهای مختلف تولید می شود.